Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Hedin Automotive Oy - hedinautomotive.fi asiakasrekisteri
 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Hedin Automotive Oy ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Hedin Automotive”)
PL 36, 80101 Joensuu
 

Rekisterin tekniset ylläpitäjät:

Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki


 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:

Jonas Turunen, tietosuojavastaava
Hedin Automotive Finland Oy
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
010 625 1028
[email protected]
 

Miten rekisterin asiakastietoja käytetään:

Hedin Automotive käyttää asiakastietoja tarjotakseen asiakkailleen parempaa ja yksilöllisempää palvelua koko asiakassuhteen keston ajan. 

Hedin Automotive tarjoaa erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, käyttöön, katsastukseen, rahoitukseen liittyviä ja muita autoiluun liittyviä palveluita ja hyödykkeitä Oma Hedin Automotive -palvelu mukaan lukien. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, sopimus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Hedin Automotive kutsuu asiakkaita osallistumaan asiakasyhteisöönsä. Asiakkaita pyydetään antamaan palautetta ja osallistumaan kyselyihin. Asiakaskyselyiden tulokset analysoidaan, ja ne voidaan myös yhdistää muihin tietokannan tietoihin, kuten osto-, huoltovaraustietoihin, asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Asiakkaisiin voidaan olla yhteydessä kyselyn jälkeen lisätietojen pyytämiseksi. Valikoituun tai rajoitettuun asiakasryhmään voidaan myös olla yhteydessä uusien tuotteiden ja palveluiden testaamiseksi. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä Hedin Automotiven toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Käytämme Googlen ja Facebookin tavanomaisia mainontamahdollisuuksia ja niiden tietyissä mainontamahdollisuuksissa rajoitetusti asiakastietojamme anonyymien kohdeyleisöjen luomiseen sekä mainonnan tavanomaiseen kohdentamiseen näissä palveluissa anonyymeille mainosyleisöille. Emme käytä meille markkinointikiellon antaneita näiden anonyymien mainosyleisöjen muodostamisessa. 

Takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä käytetään alihankkijoita, joille siirretään tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

Hedin Automotive käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa sen lukuun toimivia tarkoitettuja alihankkijoita: Crasman Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta, Roger Studio Oy vastaa sähköisten asiakasviestintään liittyvistä toimenpiteistä ja Posti Oyj vastaa rekisterissä olevien tietojen päivityksestä.

Tietoja käytetään HubSpot-järjestelmällä tapahtuvaan asiakasviestintään. Viestintää tapahtuu asiakkaan antaman luvan varaisesti sekä asiakassuhteeseen perustuen. Asiakas voi itse valita ne kanavat joissa vastaanottaa Hedin Automotivelta viestejä. HubSpot asettaa myös Hedin Automotiven verkkopalveluissa ensimmäisen osapuolen evästeitä (first party cookie).

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön perustietoja ovat mm.
- Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli
- Tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä markkinointiluvat ja -kiellot
- Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
- Käyttäjätunnukset ja salasanat ja muut vastaavat tunnisteet
- Kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot
Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm.
- Auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot
- Ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot
- Ajoneuvon ostotapahtumat ja huolto- ja muut toimenpiteet
- Auton vaihtosuunnitelma
Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten
- Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, takuu-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.
- Eri toimipaikoissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö, lähettämät viestit (esim chat-historia, sähköpostit, tekstiviestit), koeajotiedot sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten puhelutaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot
- Myös asiakastyytyväisyyskyselyjen tiedot sekä palautelomakkeiden tiedot tallennetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään: asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Hedin Automotiven ja Oma Hedin Automotiven eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista sekä kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.
 

Tietojen luovutukset: 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle muutoin kuin asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen.

Liiketoiminnan mittaamiseksi Hedin Automotive analysoi kaupallista ja operatiivista suorituskykyä sekä näihin liittyvää asiakaskäyttäytymistä. Kulutustottumuksiin liittyviä tietoja käytetään palveluprosessien ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa Hedin Automotiven yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Hedin Automotive voi lisäksi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja luovutetaan tarvittavin osin myös rahoitusyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja tutkimuslaitosten käyttöön.
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa maahantuojien ja valmistajien velvollisuuksien hallinnoimiseen sekä näihin velvollisuuksiin liittyvän tiedottamisen hoitamiseen, takuisiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä sähköisiin palveluihin liittyen. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa maahantuojille brändimarkkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, analytiikan tuottamiseen, sähköisiä palveluita varten, sisäiseen raportointiin, liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkkopalveluiden vierailijoiden tunnistamiseen.
 

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.
 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Hedin Automotive toimittaa kopion tiedoista niitä pyytäneelle, paitsi silloin kun on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja tai mikäli tietojen antaminen loukkaisi tietojen pyytäjän tai muiden oikeuksia.  Rekisteröity voi tarkastella tietoja myös digitaalinen Oma Hedin Automotive-palvelussa. Oma Hedin Automotive-palvelussa voi myös päivittää henkilötietojaan ja sitä, miten Hedin Automotive viestii rekisteröidylle. 

Rekisteröidyllä on myös rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakaspalveluviestintää, esim. viestintää auton huoltoon tai korjaukseen liittyen, tai viestintää, joka liittyy auton turvallisuuteen tai auton turvalliseen käyttämiseen.
 

Oikeus tietojen poistamiseen:

Tietyissä tilanteissa rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmistä, kuten esimerkiksi silloin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseen ja suostumus on peruttu.

Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä, ellei ole laillista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä.
 

Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisten korvausvaatimusten tai riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kirjanpidosta säädetyt lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan.
 

Evästeet

Välttämättömät

Välttämättömät evästeet toteuttavat pääsääntöisesti teknisiä perustoiminnallisuuksia ja muistavat valintojasi. Välttämättömän evästeet mahdollistavat turvallisen sisäänkirjautumisen ja paluun maksutapahtumasta takaisin palveluumme. Evästeet myös muistavat tekemäsi valinnat klikatessasi seuraavalle sivulle tai edetessäsi varaus- tai ostoprosessissa.

 

Analytiikka ja käyttökokemusevästeet

Näiden evästeiden avulla voimme päätellä, mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluidemme ominaisuuksia käytetään eniten. Hyödynnämme tietoa asiakaskokemuksen parantamiseen sekä palvelumme kehittämiseen ja mahdollisten virheiden korjaamiseen.

Käytämme palveluissamme esim. Google Inc.:n verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä  (Universal Analytics ja Google Analytics 4) analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä ja sen perusteella kehittääksemme sivustoamme. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi pseudonymisoidut IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimille. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Lisäosan saat osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi.

Käyttökokemukseen liittyvien evästeiden avulla meille välittyy tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään. Tietojen avulla pystymme räätälöimään palveluja ja sisältöä vastaamaan sinun kiinnostuksenkohteitasi ja toiveitasi.

 

Mainonnan kohdentaminen

Mainonnan kohdentamiseen tarkoitettujen evästeiden avulla voimme näyttää juuri sinua kiinnostavaa mainontaa. Mainontaa voidaan kohdentaa monin eri tavoin. Kumppaneidemme avulla voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa sen jälkeen, kun olet vieraillut palveluissamme (ns. retargeting tai remarketing). Voimme myös muodostaa kohderyhmiä, jolloin kumppanimme kohdentaa sivuillaan mainontaa ko. kohderyhmälle tai tätä kohderyhmää vastaavalle käyttäjäryhmälle (ns. custom audience tai similar audience). Kohdentaminen voi edellyttää Hedin Automotiven keräämien tietojen yhdistämistä kumppaniemme keräämiin tietoihin. Yhdistäminen tapahtuu pseydonymisoituna ja ryhmätasolla.

Mainonnan kohdentaminen voi näkyä sinulle mainoksina tuotteista tai palveluista, joita olet selaillut. Lisäksi mainonnassa sinulle voidaan suositella tuotteita tai sisältöjä, joista voisit asiakastietojesi tai verkkokäyttäytymisesi perusteella olla kiinnostunut.

 

Yleistä evästeistä

Ensimmäisen osapuolen evästeitä (first party cookies) asettaa se internetsivusto, jolla olet. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat sivuston toimesta tallennettuja evästeitä, ja esimerkiksi verkko-ostamisen kannalta oleelliset toiminnot hyödyntävät niitä. Jos sivusto on määritellyt jonkun kolmannen osapuolen ensimmäiseksi osapuoleksi, on tämän kolmannen osapuolen eväste toiminnaltaan samanlainen kuin verkkosivuston ylläpitäjän oma eväste.

Kolmannen osapuolen evästeet (third party cookies) asettaa ja niitä käyttää eri taho kuin sivuston osoitepalkissa näkyvä sivuston omistaja. Osa kolmansista osapuolista käsittelee evästeitä ja niihin liittyviä tietoja rekisterinpitäjinä eli ne määrittävät itse keräämiensä tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat sen, että verkkokäyttäytymistietoa voidaan yhdistää useammalta eri verkkosivustoilta. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Facebook ja Google. Suosittelemme tutustumaan sosiaalisten median tietosuojakäytäntöihin kyseisillä sivustoilla.

Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan, kun poistut sivustolta tai kun selain suljetaan.  Istuntokohtaista tietoa säilytetään vain sen ajan, kun selailet verkkosivustojamme ennen selaimen sulkemista.

Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Niitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan. Mainonnan kohdentamisessa käytettäviä tietoja säilytetään keskimäärin 1-2 kuukautta ja muita verkkoselailutietoja säilytetään enintään 51 kuukautta.

 
 

Tietosuojaseloste päivitetty 25.10.2022
Päivitämme tietoselostetta tarvittaessa
Hakuvahdit (0)