Talma Ski lippujen arvonta

JÄRJESTÄJÄ

Veljekset Laakkonen Oy ("Laakkonen" tai "järjestäjä")
PL 36
80101 Joensuu

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailuun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA

Kampanjaan voi osallistua sunnuntaihin 27.2.2022 mennessä.

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Laakkosen Facebook tai Laakkosen Instagram -sivuilla arvonnan kommenttikenttään. Arvonta suoritetaan ma 28.2.2022.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Arvonnan voittajan valitsee Laakkonen. Arvonnan palkintona on 2 päivälippua Talma Skihin. Lippupaketteja arvotaan 4 kappaletta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voitosta ilmoitetaan Laakkosen Facebook-sivuilla sekä henkilökohtaisesti voittajalle.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Laakkonen vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Laakkonen ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Laakkoselle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Kilpailun voittaja ja hänen kaverinsa osallistuvat rallikyyditykseen omalla vastuulla.

MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Laakkosen niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebookin/Instagramin käyttöehtoja. Laakkonen pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Laakkosen Facebook/Instagram- sivuilla. Osallistuessaan kisaan osallistujat luovuttavat Laakkoselle sisältöjen sekä materiaalien käyttöoikeudet. Tätä oikeutta Laakkonen tulee hyödyntämään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistuja antaa tietonsa Laakkosen käyttöön, ei Facebookille/Instagramille. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin/Instagramin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Hakuvahdit (0)