Olet sivustolla: Ford Pääsivustolle

Etäkauppa ja peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on ajoneuvon luovutustilanteessa aina oikeus tarkastaa sen kunto ja toimivuus ennen ostopäätöstä. Asiakkaalla on myös oikeus jälkikäteen käyttää etäkaupan peruuttamisoikeutta ja peruuttaa etäkauppana tehty sopimus.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan tulee tehdä peruutusilmoitus, joka on tehty 14 vuorokauden kuluessa kaupan kohteena olleen ajoneuvon vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Sopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen . Ilmoittamiseen voi pyytää erillistä peruuttamislomaketta samasta osoitteesta.

 

Muut peruuttamisen vaikutukset ja ehdot

Peruutusehdot koskevat vain kuluttaja-asiakkaille tehtyjä sopimuksia.

Jos sopimus peruutetaan, asiakkaalle palautetaan kaikki saadut suoritukset pl. sopimuksessa mainitut mahdolliset muut muodostuneet kustannukset. Myös edullisimman vakiotoimitustavan kuljetutuskustannukset palautetaan, jos ne on asiakkaalta erikseen veloitettu. Kuljetuskustannuksia ei kuitenkaan palauteta, jos asiakas on itse valinnut perustoimitusta kalliimman toimitustavan.

Ajoneuvo ja sen kauppaan sisältyneet lisävarusteet luovutetaan mahdollisimman pian peruutusilmoituksen jälkeen myyjäliikkeen edustajalle, viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakkaalla on velvollisuus peruutustilanteessa palauttaa ajoneuvo myyjälle sekä vastata mahdollisista palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaalla on vastuu vastaanottamastaan ajoneuvosta ja velvollisuus huolehtia, että ajoneuvo säilyy muuttumattomana asiakkaan hallintaoikeuden ajan. Asiakkaalla on oikeus tutustua ajoneuvoon vastaavalla tavalla kuin asiakas tutustuu ajoneuvoon liiketilassa tehtävässä kaupassa. Asiakas vastaa ajoneuvon arvon alenemisesta ajoneuvon käyttöönottamisen jälkeen. Ajoneuvo katsotaan otetuksi käyttöön, mikäli sillä on ajettu enemmän kuin 100 km. Asiakas vastaa mahdollisesta ajoneuvon arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin ajoneuvon normaalista käytöstä. Kun asiakas palauttaa ajoneuvon, niin sen kunto lisävarusteineen tarkistetaan ja arvioidaan myyjän toimesta. Ajoneuvo ja sen lisävarusteiden tulee vastata kunnoltaan luovutushetken kuntoa, kun se on luovutettu asiakkaan hallintaan.

Ajoneuvon käyttöönoton jälkeen myyjällä on oikeus veloittaa asiakasta ajoneuvoon kertyneiden kilometrien osalta seuraavasti. Kun ajoneuvon kauppahinta on alle 15.000€ veloitus on 0,10 €/km. Kauppahinnan ollessa 15.000€ - 30.000€ veloitus on 0,20€/km ja kappahinnaltaan yli 30.000€ osalta 0,30€/km. Veloitetaan toteutuneen asiakkaan ajosuoritteen mukaisesti. Kilometrien kertyminen lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, kun auto on luovutettu asiakkaalle ja päättyminen kun auto palautuu myyjälle. Veloitus lasketaan kuitenkin jokiselta alkavalta kilometriltä vasta sen jälkeen, kun asiakas on ajanut ajoneuvolla yli 100 km. Joka lasketaan asiakkaan normaaliksi koeajoksi. Ajoneuvoon kertyneet ajokilometrit tarkistetaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Asiakkaalla on velvollisuus korvata km-veloituksen lisäksi kaikki asiakkaan hallinta-aikana syntyneet mahdolliset ajoneuvon vauriot.

Sopimukseen liittyvät veloitukset ja palautukset. Jos asiakas on oikeutettu palautuksiin, niin maksusuorituksen palautus voidaan suorittaa asiakkaalle vasta kun ajoneuvo on palautettu myyjälle ja asiakkaan peruuttamisilmoitus on tehty 14 vrk:n määräajan sisällä ajoneuvon luovutuksesta. Mahdolliset veloitukset asiakkaalta ajoneuvon kilometrivelotuksiin tai muuhun kuntoon tai sen puutteisiin liittyen veloitetaan erikseen asiakkaalta heti ajoneuvon palautuksen jälkeen. Mahdolliset veloitukset asiakkaalta ajoneuvon kilometrivelotuksiin tai muuhun kuntoon tai sen puutteisiin liittyen veloitetaan asiakkaalta. Jos asiakas palauttaa ajoneuvon, niin veloitetusta kauppasummasta vähennetään ensin sopimuksen mukaisesti kaikki mahdolliset asiakkaan hallinta-aikana ajoneuvoon muodostuneet kulut sopimuksen mukaisesti. Mikäli asiakkaalle ei kohdistu kaupasta palautettavaa kauppahinnan osuutta, niin mahdolliset muut kulut veloitetaan asiakkaalta erillisellä laskulla.

Hakuvahdit (0)